Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Test de progres la structurile alternativă şi cu număr cunoscut de paşi

Notă: Se acordă un punct din oficiu. Fiecare subiect este notat cu 2 puncte. Orice notă mai mare sau egală cu 10 va fi notată cu 10 în catalog.

Rândul 1

1. Ce afişează algoritmul?
a ← 2
b ← 5
a ← a + b
b ← a – b
a ← a – b
scrie a, b

2. Scrieţi un algoritm care citeşte trei numere intregi a, b, c şi determină câte dintre acestea sunt strict pozitive.

3. Scrieţi un algoritm care citeşte un număr natural n şi calculează suma numerelor naturale pare mai mici sau egale cu n.

4. Scrieţi un algoritm care citeşte un număr natural n şi determină produsul numerelor divizibile cu 11 mai mici decât n.

5. Scrieţi un algoritm care citeşte un număr natural n şi verifică dacă n este sau nu număr prim. Algoritmul va afişa unul din mesajele PRIM sau NU E PRIM.

6. Se citeşte un număr natural n de maximum 4 cifre. Câte cifre sunt în toate numerele de la 1 la n? De exemplu, pentru n=14 există 19 cifre, iar pentru n=9 sunt 9 cifre.

7. Se citesc numerele naturale n şi S, unde n poate fi 2, 3, 4 sau 5. Să se afişeze toate numerele de n cifre care au cifrele în ordine strict crescătoare, iar suma cifrelor este S. De exemplu, pentru n=2 şi S=10, se vor afişa 19, 28, 37, 46.

8. Se consideră şirul 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... în care primii doi termeni sunt 1, iar orice alt termen este obţinut din suma precedenţilor doi. Scrieţi un algoritm care citeşte un număr natural n şi afişează primii n termeni ai acestui şir. De exemplu, pentru n = 6, se vor afişa: 1, 1, 2, 3, 5, 8.

 

Rândul 2

1. Ce afişează algoritmul?
n ← 1234
a ← n mod 100 div 10 + n div 100 mod 10
scrie a

2. Scrieţi un algoritm care citeşte două numere întregi a şi b şi afişează pe cel mai mare dintre ele.

3. Scrieţi un algoritm care afişează toate numerele de patru cifre cu proprietatea că suma dintre cifra miilor şi sutelor este egală cu suma dintre cifrele zecilor şi unităţilor. Un astfel de număr este 1634.

4. Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze suma divizorilor proprii ai lui n. De exemplu, pentru n=12, suma divizorilor proprii este 2+3+4+6=15

5. Se citeşte un număr natural n şi apoi n numere întregi. Să se calculeze şi să se afişeze suma numerelor naturale cuprinse între 10 şi 100. De exemplu, dacă n=5 şi apoi se citesc 30,  –2, 14,  200,  122,  atunci suma va fi 44 (adică 30 + 14).

6. Se citeşte un număr natural n de maximum 4 cifre. Câte cifre sunt în toate numerele de la 1 la n? De exemplu, pentru n=14 există 19 cifre, iar pentru n=9 sunt 9 cifre.

7. Se citesc numerele naturale n şi S, unde n poate fi 2, 3, 4 sau 5. Să se afişeze toate numerele de n cifre care au cifrele în ordine strict crescătoare, iar suma cifrelor este S. De exemplu, pentru n=2 şi S=10, se vor afişa 19, 28, 37, 46.

8. Se consideră şirul 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... în care primii doi termeni sunt 1, iar orice alt termen este obţinut din suma precedenţilor doi. Scrieţi un algoritm care citeşte un număr natural n şi afişează primii n termeni ai acestui şir. De exemplu, pentru n = 6, se vor afişa: 1, 1, 2, 3, 5, 8.

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Comentarii (1)
Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =