Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Vectori şi matrice

Rândul 1

1. Se consideră un tablou unidimensional de n (n <= 1000) numere naturale, notat cu a.
a. Scrieţi secvenţa care realizează citirea celor n componente ale tabloului a
b. Scrieţi secvenţa care calculează suma s = a0 * a1 + a1 * a2 + ... + an-2 * an-1
c. Scrieţi secvenţa care verifică dacă toate elementele tabloului sunt pare. Mesajele secvenţei: „Toate pare” sau „Există şi numere impare”.
d. Scrieţi secvenţa care determină poziţia de început şi lungimea celei mai lungi secvenţe de valori egale din vectorul a. Exemplu: a = 2, 2, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 3. Se va afişa: poziţia de început este 6, lungimea este 5.

2. Se consideră o matrice cu n linii şi n coloane (n <= 100).
a. Scrieţi secvenţa care citeşte pe n şi generează aleator elementele matricei.
b. Scrieţi secvenţa care calculează suma elementelor de deasupra diagonalei secundare.
c. Scrieţi secvenţa care interschimbă liniile p şi q din matrice (unde p şi q se citesc de la tastatură)
d. Scrieţi secvenţa care determină o linie p cu proprietatea că suma elementelor de pe linia p este egală cu suma elementelor de pe coloana p. De exemplu, pentru matricea
1 5 4 3
2 4 7 2
3 5 2 5
7 4 2 6
p = 0 şi p = 2 îndeplinesc condiţia cerută


Rândul 2

1. Se consideră un tablou unidimensional de n (n <= 1000) numere naturale, notat cu a.
a. Scrieţi secvenţa care realizează citirea lui n şi generează aleator componentele tabloului a
b. Scrieţi secvenţa care ordonează crescător vectorul
c. Scrieţi secvenţa care determină cea mai mare diferenţă dintre două elemente consecutive din vectorul sortat. Exemplu: a = 1, 4, 7, 8, 8, 12, 14. Cea mai mare diferenţă este 4 (adică 12 – 8)
d. Scrieţi secvenţa care afişează toate numerele prime din vector.

2. Se consideră o matrice cu n linii şi n coloane (n <= 100).
a. Scrieţi secvenţa care citeşte matricea cu n linii şi n coloane.
b. Scrieţi secvenţa care determină valoarea maximă din matrice.
c. Scrieţi secvenţa care calculează suma elementelor de sub diagonala principală.
d. Scrieţi secvenţa care afişează indicii liniilor care au elementele în ordine strict crescătoare. De exemplu, pentru matricea
3 5 7 8
2 4 7 9
1 5 7 5
1 4 2 6
Se va afişa 0 şi 1 (liniile 0 şi 1 au elementele în ordine crescătoare)

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =