Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Programare structurată

Notă: Fiecare subiect este notat cu 2 puncte. Se acordă 2 puncte din oficiu

Rândul 1

1. Scrieţi un program care citeşte un număr natural n de maximum 9 cifre şi afişează mesajul „DA” dacă cifrele lui n sunt în ordine strict crescătoare de la stânga la dreapta şi „NU” în caz contrar. De exemplu, pentru n = 2579 se va afişa „DA”, iar pentru n = 245729, se va afişa „NU”.

2. Scrieţi un program care afişează toate numerele de forma abba (a şi b sunt cifre) care sunt divizibile cu 3 şi 5. Un astfel de număr este 5445.

3. Scrieţi un program care citeşe două numere naturale strict pozitive x şi y şi afişează cel mai mare divizor comun al lui x şi y. De exemplu, cmmdc(24,16) = 4.

4. Scrieţi un program care citeşte două numere naturale nenule x şi y (x <y) şi determină şi afişează 3 valori A, B, C, unde A este numărul care are cei mai mulţi divizori proprii din intervalul [x,y], B este numărul maxim de divizori proprii ai lui A, iar C este numărul de numere din intervalul [x,y] care au numărul de divizori proprii egal cu B. De exemplu, pentru x = 10, y = 16, A = 12, B = 4, C = 1, deoarece în intervalul [10,16], numărul maxim de divizori proprii este 4, numărul 12 având acest număr maxim de divizori, 12 fiind singurul număr din acest interval care are 4 divizori.

 

Rândul 2

1. Scrieţi un program care citeşte două numere naturale nenule a şi b şi determină cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b. De exemplu, cmmmc(14,6) = 42.

2. Scrieţi un program care afişează toate numerele de 4 cifre cu proprietatea că cifra zecilor este divizibilă cu 3, iar cifra sutelor este 4, 5, sau 6.

3. Scrieţi un program care citeşte un număr natural n de maximum 9 cifre şi determină cifra maximă a lui n. De exemplu, pentru n = 3458281, se va afişa 8.

4. Scrieţi un program care citeşte două numere naturale nenule x şi y (x <y) şi determină şi afişează 3 valori A, B, C, unde A este numărul care are cei mai mulţi divizori proprii din intervalul [x,y], B este numărul maxim de divizori proprii ai lui A, iar C este numărul de numere din intervalul [x,y] care au numărul de divizori proprii egal cu B. De exemplu, pentru x = 10, y = 16, A = 4, B = 12, C = 1, deoarece în intervalul [10,16], numărul maxim de divizori proprii este 4, numărul 12 având acest număr maxim de divizori, 12 fiind singurul număr din acest interval care are 4 divizori.

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =