Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Algoritmi – test de evaluare finală

Notă: se acordă 2 puncte din oficiu

Rândul 1

1. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n şi apoi se citesc n numere naturale. Să se determine şi să se afişeze cel mai mare divizor comun al celor n numere. De exemplu, pentru n=4 şi numerele 40, 36, 16, 8, se va afişa 4.

2. (2 puncte) Să se calculeze suma tuturor numerelor formate din două cifre pare distincte.

3. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se verifice dacă n este sau nu prim.

4. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze suma termenilor şirului Fibonacci care sunt numere prime şi mai mici decât n. De exemplu, pentru n=16, termenii primi mai mici decât n ai şirului Fibonacci sunt 2, 3, 5, 13 deci suma este 23.

 

Rândul 2

1. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n şi apoi se citesc n numere naturale strict pozitive. Să se afişeze media aritmetică a numerelor pare. Dacă în şir nu apare niciun număr par, se va afişa mesajul „Nu există numere pare”. De exemplu, pentru n=4 şi numerele 10, 33, 12, 67 se va afişa 11.

2. (2 puncte) Să se afişeze toate numerele de 4 cifre cu proprietatea că cifrele sale, luate de la stânga la dreapta, sunt în ordine strict crescătoare (de exemplu, 3578 este un astfel de număr).

3. (2 puncte) Se citesc două numere naturale n şi k Să se verifice dacă există sau nu un număr natural p astfel încât n=kp. De exemplu, pentru n=16 şi k=2, p există şi este egal cu 4 deoarece 24 = 16. Pentru n=24 şi k=6, nu există p, deci se va afişa mesajul „nu există”.

4. (2 puncte) Se citeşte un număr natural nenul n care are maximum 9 cifre. Să se determine cel mai mare număr care se poate forma din cifrele numărului n. De exemplu, pentru n=1935405, cel mai mare număr este: 9554310

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =