Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Structuri repetitive

Notă: se acordă un punct din oficiu

Rândul 1

1. (2 puncte) Fie algoritmul:

integer n,x
read x
n := 0
while x<>0 do
   x := x+1
    if  x mod 5 = 0 then n := n+1
   endif
endwhile
write x

a) Ce se va afişa pentru x = 2 ?
b) Daţi exemplu de valoare pentru x astfel încât la final să nu fie afişată o valoare divizibilă cu 10.

2. (1 punct) Se citeşte un număr natural n. Să se determine câte cifre pare şi câte cifre impare are n. De exemplu, pentru n = 23456 se vor afişa valorile 3 , 2 (3 cifre pare şi 2 impare)

3. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se scrie un algoritm care afişează mesajul „da” dacă cea mai semnificativă cifră este strict mai mare decât cifra unităţilor sau mesajul „nu” în caz contrar. De exemplu, pentru n=5832 se va afişa „da” pentru că 5>2, iar pentru n=4539 se va afişa „nu”.

4. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze produsul cifrelor pare ale lui n. De exemplu, pentru n=25823, se va afişa 32.

5. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze cea mai mare cifră a lui n şi numărul său de apariţii. De exemplu, pentru n=19399 se vor afişa valorile 9 şi 3 (deoarece 9 este cifra maximă şi apare de 3 ori), iar pentru n=3852 se vor afişa 8 şi 1 (cifra maximă este 8 şi apare o singură dată).

Rândul 2

1. (2 puncte) Fie algoritmul :

integer n,s
read n
s := 0
while n <> 0 do
   if  n mod 3 = 2 then s := s+1
   endif
   n := n div 3
endwhile
write s

a) Ce se va afişa pentru n=34 ?
b) Daţi o valoare pentru n astfel încît algoritmul să afişeze valoarea 0 (zero).

2. (1 punct) Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze produsul cifrelor impare ale lui n. De exemplu, pentru n=5623, se va afişa 15.

3. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se determine câte cifre pare şi câte cifre impare are n. De exemplu, pentru n = 87654 se vor afişa valorile 3 , 2 (3 cifre pare şi 2 impare)

4. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se scrie un algoritm care afişează mesajul „big” dacă cea mai din stânga cifră a lui n este strict mai mare decât cifra unităţilor sau mesajul „small” în caz contrar. De exemplu, pentru n=7325 se va afişa „big” pentru că 7>5, iar pentru n=2534 se va afişa „small”.

5. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze cea mai mare cifră a lui n şi numărul său de apariţii. De exemplu, pentru n=19399 se vor afişa valorile 9 şi 3 (deoarece 9 este cifra maximă şi apare de 3 ori), iar pentru n=3852 se vor afişa 8 şi 1 (cifra maximă este 8 şi apare o singură dată).

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =