Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Alocarea dinamica a tablourilor

Probleme – alocare dinamică tablouri

1. În fişierul x-a.txt pe prima linie se găseşte un număr natural n reprezentând numărul de elevi ai clasei, iar pe fiecare din următoarele n linii se găsesc: numele elevului, precm şi 16 numere reale reprezentând mediile anuale la fiecare obiect. Cerinţe:
a) Să se memoreze numele elevilor într-un vector de string-uri alocat dinamic, iar cele 16 medii, împreună cu media generală, într-o matrice alocată dinamic;
b) Să se ordoneze elevii descrescător după media generală;
c) Să se tipărească în fişierul x-a.rez elevii ordonaţi ca la punctul b)
d) Să se elibereze memoria ocupată de vector şi matrice
Pentru fiecare din cele 4 cerinţe se va scrie câte o funcţie.

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =