Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Test grilă - Funcţii

Se acordă 2 puncte din oficiu. O singură variantă de răspuns este corectă.

1. Fie funcţia:
int  Find(int t[100], int n,  int x)
{
  for (int i=n-1 ; i >=0 ; i - - )
            if (t[i] = = x) return i ;
  return 0 ;
}

Dacă un vector global a memorează valorile a = 4, 2, 5, 8, 9, 2, 6, 1, 4, ce se va afişa după execuţia instrucţiunii cout<<Find(a, 8, 4) ;

a. 7      b. 0      c. 8      d. apelul funcţiei este eronat

2. Fie funcţia:
int C(int n)
{return (n/1000)*100 + n%100 ;}

Ce valoarea returnează funcţia la apelul

x = C(12345);

a. 1245         b. 145       c. 1345       d. 12045       e. 14500

3. Ce va afişa programul:

#include<iostream.h>
int x ;
void P(int y)
{  int x ;
 x = y ; x = 2 ;
 cout<< x<< ”  ” ; } int main()
{ P(5) ;
 cout<< x << ”  ” ;
 return 0 ; }

a. 5 2               b. 2 5               c. 2  2              d. 5  5              e. 2  0

4. Fie funcţia:
void F(int a[10])
{int i ;
  for (i=0 ; i<10 ; i++)
      cout<<a[i]<<” “;
  return 0 ;
}

Despre funcţie putem spune că:
a. are erori în antet       
b. este corectă 
c. are erori în corpul funcţiei     
d. sunt erori în antetul şi în corpul funcţiei

5. Fie programul:
#include<iostream.h>
int a[100], n ;
void Citire()
{ int i, n ;
 cin >> n ;
 for (i=0 ; i<n ; i++) cin>>a[i] ; }

void main()
{
Citire() ;
 cout<<a[3] ;  
}

Presupunând că s-a citit n = 6 şi şirul de valori 1,2,3,4,5,6, ce se va afişa:
a. 4     
b. 3     
c. nimic, n citit în funcţie este variabilă locală şi îşi pierde valoarea
d. se afişează 0, deoarece la ieşirea din apelul funcţiei valorile citite în vector se pierd

6. Fie funcţia:

int A(int a)
{
return a*a ;
}

Ce valoare primeşte x după x = A(3);
a. 3                 
b. 9     
c. eroare, parametrul a are acelaşi nume cu funcţia
d. eroare, a nu s-a declarat în funcţie sau global

7. Fie funcţia:
int Ex(int n)
{
 int p = 1, e = 0 ;
 while (p <= n)
   {p *= 2 ; e++ ;}
 return e ;
}

Ce se va afişa după cout<<Ex(10) ;
a. 4      b. 3      c. 2      d. 8      e. 16

8. Ce afişează programul:
#include<iostream.h>
void F(int x, int y)
{cout<<x << y ;}
void main()
{
  int a = 3 ;
  cout<<F(a,a) ;
}

a. 3 3       b. 6       c. apel eronat de funcţie          d. eroare, a trebuie sa fie variabilă globală


Răspunsuri corecte
1. b
2. a
3. e
4. c
5. a
6. b
7. a
8. a

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =