Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Definirea unor funcţii elementare

Scrieţi funcţii pentru următoarele probleme (numele funcţiilor, parametrii funcţiilor, precum şi tipul returnat de funcţii, se vor deduce din enunţ şi sunt la latitudinea elevului să descrie un antet corect şi complet):

1) Suma cifrelor unui număr natural n, 10<=n<=2.000.000.000
2) Fie n natural. Să se determine oglinditul lui n.
3) Calculul modulului unui număr real.
4) cmmdc(a,b) unde a,b sunt numere naturale.
5) Conversia unui număr natural din baza 10 în baza 2.
6) Calculul lui xn, unde x este real şi n>=0 natural.
7) Calculul lui n!
8) Descompunerea în factori primi a unui număr natural.
9) Generarea tuturor numerelor prime mai mici decât un număr dat.
10) Să se determine minimul (maximul) şi poziţia sa într-un şir de numere reale.
11) Ordonarea unui şir de numere întregi.
12) Interclasarea a două şiruri de numere întregi ordonate crescător.
13) Adunarea a două numere mari.
14) Produsul dintre un număr mare şi un număr de tip int
15) Generarea submulţimilor unei mulţimi.
16) cmmdc(a0, a1, …, an-1), unde ai sunt numere naturale.
17) Căutare binară: Să se determine poziţia unde se găseşte un întreg x într-un vector a ordonat crescător (sau –1 dacă x nu este în vector)
18) Să se afişeze elementele comune a două şiruri de numere întregi.
19) Citirea şi afişarea unei matrice de numere întregi.
20) Suma elementelor de deasupra (dedesubtul diagonalei principale (secundare).
21) Interschimbarea a două linii dintr-o matrice cu L linii şi C coloane.
22) Fie un şir de numere naturale. Se cere ca prin interschimbări să se obţină reordonarea şirului a.î. valorile pare să fie înaintea celor impare.
(ex: 1, 48, 6, 3, 90, 34, 23, 53; se obţine: 48, 6, 90, 34, 1, 3, 23, 53)
 23) Să se insereze o valoare întreagă x pe o poziţie k într-un şir de n numere întregi (0<=k<n)
24) Să se verifice dacă un vector este sau nu ordonat crescător.
25) Să se verifice dacă într-o matrice pătratică elementele de pe diagonala principală (secundară) sunt toate nule.
26) Se citesc m şi n numere naturale. Să se genereze produsul cartezian {1, 2, …, m} x {1, 2, …, n}

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =