Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Probleme de numărare

Rândul 1

1. Se citește un număr natural nenul n. Să se determine numărul de numere de n cifre care au proprietatea că după o cifră pară poate fi doar o cifră impară.

2. Se citește un număr natural nenul n. Să se determine numărul submulțimilor mulțimii {1, 2, ..., n} care au proprietatea că diferența dintre orice două elemente din submulțime este de cel puțin 2.

3. Se citesc numerele natruale nenule n și k, unde k < n. Să se determine numărul numerelor de n cifre nenule care au cel mult k cifre pare.

Rândul 2

1. Se citește un număr natural nenul n. Să se determine numărul de numere de n cifre formate doar cu cifrele 1, 2, 3 și care au proprietatea că diferența în modul dintre două cifre alăturate este de cel mult 1.

2. Se citește un număr natural nenul n. Să se determine numărul de numere de n cifre care au proprietatea că lângă o cifră pară se poate așeza numai o altă cifră pară.

3. Se citește un număr natural nenul n. Să se determine numărul de numere de n cifre formate numai cu cifrele 1, 2, 3, 4 care nu au două cifre alăturate egale și care au proprietatea că sunt divizibile cu 3.

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =