Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Simulare teză clasa a IX-a, semestrul al II-lea, an şcolar 2012-2013

Rândul 1

1. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi care:
a. Determină şi afişează la ecran numărul divizorilor proprii ai lui n
b. Afişează mesajul "numar prim" dacă n este prim, sau mesajul "nu este prim" dacă n nu este număr prim.

2. Se citeşte un număr natural n, apoi un şir de n numere naturale. Să se verifice câte secvenţe strict crescătoare sunt în şir. De exemplu, pentru n = 10 şi şirul de numere 2, 3, 7, 1, 5, 20, 22, 10, 12, 15 se va afişa 3 (Sunt 3 secvenţe strict crescătoare. Prima: 2, 3, 7; a doua: 1, 5, 20, 22; a treia: 10, 12, 15).

3. Se citeşte un număr natural n, apoi o matrice pătratică având n linii şi n coloane şi care memorează doar valori 0 şi 1. Să se determine numărul liniilor din matrice care conţin numai valori de 1. De exemplu, în matricea de mai jos sunt exact 2 linii care conţin numai valori de 1:
0 1 0 1
1 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1

Rândul 2

1. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale a şi b şi care:
a. Determină şi afişează la ecran cel mai mare divizor comun al numerelor a şi b.
b. Afişează toţi multiplii lui a mai mici sau egali cu 1 000 000.

2. Se citeşte un număr natural n, apoi un şir de n numere naturale. Să se ordoneze şirul de numere folosind sortarea prin inserţie directă.

3. Se citeşte un număr natural n, apoi o matrice pătratică având n linii şi n coloane şi care memorează numere naturale. Să se determine numărul liniilor care sunt palindromuri. De exemplu, matricea de mai jos are 2 linii care sunt palindrom:
1 2 3 2 3
1 1 1 2 1
4 3 2 3 4
7 7 7 7 7
1 2 3 4 5

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =