Progres la pian

"Expertul trage cu puşca în pianist, nu în pian" (Silvana Baroni)

Trei, păzeşte (de L. Colban)