Progres la pian

"Expertul trage cu puşca în pianist, nu în pian" (Silvana Baroni)

Menuet in D minor (din Album pentru Anna Magdalena Bach)