Ce-a zis lumea

"Nu am prejudecăţi. Urăsc la fel pe toată lumea" (W. C. Fields)

Din cărţile: Mihai Zamfir - Jurnal indirect; Pamfil Şeicaru - Jurnal

Celebra scriitoare Taslima Nasrin (sau Taslima Nasreen) din Bangladesh n-a putut participa la emisiunea lui Bernanrd Pivot, a cărei invitată de onoare era, pentru că poliţia franceză a refuzat viza de intrare. Ea provenea dintr-o ţară săracă, de! Ea a refuzat ulterior să viziteze Franţa.

Ambasadorul olandez Coen Stork a fost prezent la Intercontinental în noapte de 21 decembrie 1989. Întotdeauna a fost de partea celui slab.

Pamfil Şeicaru – Jurnal

Mareşalul Antonescu a fost arestat chiar în biroul regelui Mihai, unde fusese chemat în audienţă. Iuliu Maniu ştia de capcana întinsă mareşalului. La proces Maniu a declarat: - Nu ştiu ce s-a petrecut în noaptea de 23 august.(L-am auzit chair pe regele Mihai în 2010 declarând la televizor că, observând că va fi arestat, Antonescu l-a scuipat pe tânărul rege, pe care-l dispreţuia)

În 1910, Căile Ferate Române erau clasate imediat după Căile Ferate Germane, mulţumită organizării lui Gh. Duca, tatăl lui I.G. Duca. (Aceasta nu mă împiedică să menţionez faptul că prima cale ferată începută în vechiul Principat şi terminată în vremea regelui Carol I, a costat de 3 ori mai mult decât erau preţurile vremii...)

În primul război mondial, ca şi la Războiul de Independenţă, greul luptei l-a dus ţărănimea.

Nimic nu ne-ar fi putut da o imagine mai completă, mai dureroasă a lipsei comunicativităţii emoţionale între această clasă (a bogaţilor) beneficiară a bunurilor pământului românesc şi momentul istoric pe care îl trăia neamul decât lăzile aflate în depozit, la Moscova împreună cu tezaurul românesc. În decembrie 1916, s-au evacuat la Moscova pe lângă aurul Băncii Naţionale, tezaurul istoric, obiecte de artă, şi lăziîn care potentaţii zilei îşi puneau la adăpost averile. Între care rochii, mantouri etc.

Regele Ferdinand era dominat de regina Maria şi camarila Barbu Ştirbei.

Caragiale râdea de Ion Mincu, socotea că arhitectura lui este o aberaţie. Încercase stilul românesc.

Din 1904, de când s-a instalat la Berlin, Caragiale n-a mai scris nimic practic. Izvoarele creaţiei secaseră.

rghezi era obsedat de afaceri. Voia să facă mănuşi fine din piele de câine.
- Cu ce vei hrăni aceşti câini?
- Foarte simplu. Cu carnea câinilor care au fost ucişi spre a fi jupuiţi.
- Bine, dar câinii nu mănâncă carne de câine!
- De ce să nu mămânce? Îi voi sili să mănânce! (urmează un potop de înjurături la adresa câinilor).

Veturia, soţia lui Goga, cu profil de pasăre de pradă, îl presa pe soţul ei să accepte petiţii ca să câştige ea bani. Ce trist şi inexplicabil capitol din existenţa lui Goga această Veturie! (a fost supranumită, se pare, la un moment dat privighetoarea lui Hitler)

Octavian Goga se lăsase prins în mrejele Veturiei Triteanu, expertă în manevrarea bărbaţilor şi divorţase de o femeie şi mai tânără şi mai frumoasă, de o rară nobleţe. Adesea bărbaţii au ispita noroiului.

C. Stere: Aveam vecini de celulă la stânga pe Pilsdulski, la dreapta pe Vladimir Ulianov–Lenin.

O dată, A.C. Cuza l-a ascultat pe Ion Mihalache (liderul ţărănist) care a ţinut să facă o lecţie de economie politică, iar la sfârşit i-a dat replica:
- Mulţumesc domnului Mihalache pentru lumina pe care o aduce în dezbatere cu temeinicia cunoştinţelor de economie politică asimilate la Academia de afumat prune de la Topoloveni!

Oraşul Huşi (judeţul Vaslui) a fost întemeiat de partizanii reformatorului Jan Huss, refugiaţi în 1500, în Moldova.

Dacul Galeriu (Galerius Maximianus), ginerele lui Diocleţian, a ajuns stăpân al Imperiului Roman. (Se pare că Galerius a avut o adversitate faţă de romani şi de numele de roman. Nu ar fi exclus ca documentele care relatau cucerirea Daciei, dispărute astăzi, să fi fost distruse în vremea lui Galeriu, care a încercat să apere memoria dacilor)

Tocilescu, în loc să restaureze monumentul de la Adamclisi, a desprins din zidărie învelişul de marmură şi a încercat să-l ducă la Bucureşti, unde urma să fie reconstruit. Corabia în care fuseseră încărcate s-a dus la fundul Dunării. Cea mai mare parte din tezaur s-a prăpădit...

Cezar Petrescu: Am fost însurat de regim (cu o femeie care să-l supravegheze)

A doua soţie a lui Constantin Argetoianu (a fost un om politic român şi prim-ministru al României între 28 septembrie 1939 şi 23 noiembrie 1939 din partea Partidului Naţional Liberal) – Valentina Boambă – fusese frumoasă, blondă cu ochi albaştri, un oval al feţei admirabil, glas mângâietor. Era rea de muscă şi avea amanţi. Mai târziu, strânsă teribil în corset, părea o saltea de lână legată cu frânghii. Argetoianu o privea cu melancolie coborând scara gâfâind:
- De când aştept momentul acesta când tu eşti mai urâtă decât mine!

Nicolae Iorga către Alvirescu:
- Bine, domnule Alvirescu, cum ai făcut greşeala să-ţi schimbi numele, un nume vechi, românesc pe care îl găsim în hrisoave, să schimbi gloriosul nume Pizdelea cu Alvirescu? Ce înseamnă Alvirescu? Nimic! Dar Pizdelea, ştii dumneata că l-am găsit într-un document vechi de pe vremea lui Alexandru cel Bun? Câţi moldoveni pot invoca asemenea vechime?
Bietul Alvirescu nu scotea un cuvânt. Obrazul îi era roşu.