Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Teste de informatică

Algoritmi

Elemente de baza ale limbajului C/C++

Tablouri

Functii

Siruri de caractere

Structuri de date

Recursivitate

Alocare dinamica, pointeri

Divide et impera

Backtracking

Greedy

Programare dinamica

Grafuri

Teze