Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Instrucţiuni repetitive

Notă: se acordă 2 puncte din oficiu

Rândul 1

1. (2 puncte) Se citeşte un număr natural N. Determinaţi în variabila M numărul format din cifrele lui N fără cifra 1. De exemplu, pentru N=2134121, M=2342.

2. (2 puncte) Se citesc n numere naturale. Determinaţi câte dintre ele au  ca divizor numărul x dat.

3. (2 puncte) Să se calculeze suma s =1+1*2+1*2*3+…+1*2*3*…*n

4. (2 puncte) Un număr este palindrom, dacă este egal cu răsturnatul său. De exemplu, 12321 şi 4554 sunt palindromuri. Să se afişeze toate numerele palindrom mai mari decât 10 şi mai mici decât un număr dat, n. Exemplu pentru n=110 se vor afişa 11 22 33 44 55 66 77 88 99 101.

Rândul 2

1. (2 puncte) Scrieţi un program care reordonează cifrele unui număr natural n astfel încât să se obţină un număr natural cât mai mic posibil. Se consideră că n este format doar din cifrele 1,2 şi 3.

2. (2 puncte) Se citesc numerele naturale n şi k, unde k este impar. Să se afişeze secvenţa de k numere naturale consecutive care îl au la mijloc pe n. De exemplu, pentru n=25 şi k=5, se va afişa 23, 24, 25, 26, 27.

3. (2 puncte) Se citesc pe rând n numere întregi. Să se numere câte dintre ele au restul 7 la împărţirea cu 13. Să se afişeze aceste numere şi produsul celorlalte numere. Exemplu: n=4 şi numerele  20  15  30  46  Date de ieşire  Numere: 20  46  Total: 2  Produs: 450

4. (2 puncte) Se introduce un număr natural cu maxim 9 cifre. Să se determine şi să se afişeze numărul de cifre, cea mai mare cifră şi suma tuturor cifrelor acestui număr. Exemplu: Date de intrare 24356103  Date de ieşire 8 cifre  max=6  min=0 suma=24.

Rândul 3

1. (2 puncte) Scrieţi un program care determină numărul de zerouri la sfârşitul lui n  (n <= 1000). 

2. (2 puncte) Să se afişeze toate numerele de forma a23a (unde a este o cifră) care se împart exact la 6.

3. (2 puncte) Se citesc numere naturale strict pozitive până la întâlnirea numărului 0. Să se numere câte dintre ele sunt pare, presupunând că cel puţin primul element este nenul. Exemplu: Date de intrare  4 3 6 5 7 7 0  Date de ieşire 2 numere pare.

4. (2 puncte) Se dau două numere având acelaşi număr de cifre. Câte cifre trebuie modificate pentru a transforma un număr în celălalt ? Exemplu : pentru n1= 2135 şi n2= 7139 este necesară modificarea a două cifre.

Rândul 4

1. (2 puncte) Realizaţi un program care verifică dacă un număr natural n are toate cifrele identice.

2. (2 puncte) Se cere listarea numerelor cuprinse între 100 şi 599, având cifrele în ordine crescătoare şi suma cifrelor egală cu 18.

3. (2 puncte) Se citesc de la tastatură numere întregi pozitive atâta timp cât suma lor nu depăşeşte 1000. Să se scrie un program care să afişeze cea mai mică şi cea mai mare valoare a acestor numere.  Exemplu: 550  345  100 45  Date de ieşire  max=550  min=100.

4. (2 puncte) Se citeşte un număr natural n şi apoi un şir de n numere întregi. Să se calculeze suma elementelor pozitive, produsul celor negative şi numărul componentelor nule din şir. Exemplu: Date de intrare: n=7 şi şirul 1  0 -4  -3  0  5  -1. Date de ieşire: s = 6, p = –12, c = 2.

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =