Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Algoritmi – test de evaluare finală

1. Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze cifra de valoare maximă. De exemplu, dacă n=2381, se va afişa 8.

2. Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze suma:
S = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

3. Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze suma:
            S = 1/(2*3) + 2/(3*4) + … + n/((n+1)*(n+2))

4. Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze suma:
            S = 1*2 + 2*3 + … + n*(n+1)

5. Se citeşte un număr natural n, şi apoi n numere întregi. Să se calculeze şi să se afişeze suma numerelor pozitive şi produsul celor strict negative. De exemplu, dacă n=5 şi apoi se citesc 3,  –2,  4,  0,  –2,  atunci sume va fi 7 şi produsul 4.

6. Se citeşte un număr natural n şi apoi n–1 numere distincte din mulţimea {1,2,…,n}. Să se afişeze numărul din mulţimea {1,2,…,n} care nu s-a citit. De exemplu, dacă se citeşte n=5 şi apoi se citesc 3, 1, 4, 5, atunci numărul necitit este 2.

7. Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze suma divizorilor proprii ai lui n. De exemplu, pentru n=12, suma divizorilor proprii este 2+3+4+6=15

8. Să se afişeze toate numerele de 5 cifre cu proprietatea că cifra zecilor este pară, cifra zecilor de mii este cuprinsă între 4 şi 7, iar cifra miilor este strict mai mare decât cifra zecilor de mii.

9. Se citeşte un număr natural n de maximum 4 cifre. Câte cifre sunt în toate numerele de la 1 la n? De exemplu, pentru n=14 există 19 cifre, iar pentru n=9 sunt 9 cifre.

10.  Se citeşte un număr natural n mai mare decât 15. Să se afişeze toate numerele naturale din intervalul [10, n]  care sunt prime şi ale căror inverse sunt tot numere prime. De exemplu: pentru n=40, se vor afişa 11, 13, 17, 19, 31, 37 (se observă că inversele acestora, 11, 31, 71, 91, 13, 73, sunt de asemenea prime).

11. Se citesc numerele naturale n şi S, unde n poate fi 2, 3, 4 sau 5. Să se afişeze toate numerele de n cifre care au cifrele în ordine strict crescătoare, iar suma cifrelor este S. De exemplu, pentru n=2 şi S=10, se vor afişa 19, 28, 37, 46.

Important:

1) Ultimele 3 probleme (deci problemele 9, 10, 11) sunt considerate mai dificile şi sunt pentru nota 10. Fiecare elev va avea de rezolvat 2 probleme dintre problemele 1 – 8 şi o problemă pentru nota 10.

2) Dacă elevul rezolvă problemele mai uşoare şi nu se rezolvă problema pentru nota 10, va primi nota maximă 9 cu condiţia ca scrierea rezolvărilor la primele două probleme să fie impecabilă: algoritm corect, fără operaţii inutile, claritate în redactare şi aşezare în pagină.

3) Timpul de lucru va fi de maximum 30 de minute

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =