Pagina informaticii

Teste de informatică pentru liceu, articole C#, C/C++, PHP

Tipul sir de caractere si struct

Rândul 1

Pentru fiecare angajat al unei firme se cer următoarele date:

 1. numele de familie
 2. codul numeric personal
 3. numar de persoane aflate în întreţinere
 4. venitul net obţinut într-o lună
 5. premiile lunare
 6. venitul total
 7. venitul pe membru de familie
  a. Defineşte structura şi datele necesare memorării a n≤50 de angajaţi.
  b. Scrie secvenţa care citeşte dintr-un fişier pentru n angajaţi datele de la punctele 1 – 5 (datele 6. şi 7. se obţin din calcule : venitul total este suma dintre venitul net şi premii, iar venitul pe membru de familie este venitul total împărţit la numărul de persoane aflate în întreţinere).
  c. Afişează numele şi codul numeric al persoanei cu venitul total cel mai mare.
  d. Se citeşte de la tastatură un şir de 13 caractere reprezentând CNP-ul. Sa se verifice dacă există o persoană care are acest cod numeric. Dacă există, i se va afişa numele, iar dacă nu există se va afişa un mesaj: „Cod numeric inexistent”.
  e. Să se determine venitul total al tuturor angajaţilor.
  f. Să se afişeze toţi angajaţii al căror nume începe cu „A”.
  g. Să se afişeze numărul angajaţilor care au venituri totale mai mari de 500 lei.
  h. Să se verifice dacă există sau nu două persoane cu acelaşi nume.

  Rândul 2

Pentru fiecare angajat al unei firme se cer următoarele date:

 1. numele
 2. prenumele
 3. codul numeric personal
 4. salariul de încadrare
 5. sporuri
 6. venitul total
 7. impozit
 8. venitul net

a. Defineşte structura şi datele necesare memorării a n≤50 de angajaţi.
b. Scrie secvenţa care citeşte dintr-un fişier pentru n angajaţi datele de la punctele 1 – 5 (datele 6 – 8 se obţin din calcule : venitul total este suma dintre salariul de încadrare şi sporuri, impozitul este 16% din venitul total, iar venitul net este venitul total minus impozit).
c. Să se afişeze numele şi prenumele tuturor angajaţilor care au venitul net mai mic de 300 lei.
d. Să se afişeze numărul persoanelor care au salariul de încadrare între 400 şi 500 lei.
e. Să se determine venitului net mediu pe angajat din firmă.
f. Se citeşte de la tastatură un nume. Să se verifice dacă există persoane care au acest nume. Dacă există, se vor afişa codurile numerice personale ale acestor persoane. Dacă nu există, se va afişa un mesaj.
g. Să se verifice dacă există doi angajaţi care au acelaşi impozit.
h. Să se numere câţi angajaţi de sex feminin există în firmă (primul caracter din CNP este ‘2’)

Despre autor
Author

Dan Pracsiu deţinător www.dponline.ro
Profesor, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui
Membru în Comisia Naţională a Olimpiadelor de Informatică
Pasiuni: istoria, călătoriile, fotografia, muzica clasică

Scrie un comentariu
Nume:

Comentariu:

15 + 10 =